خدمات عمومی

درمان های سینوس لیفت

این نوع از در مان در دندانپزشکی ، بخشی از فرایند ایمپلنت است . سینوس بخشی از مجرای تنفسی است که در فک بالا قرار دارد . برای موفقیت آمیز بودن ایمپلنت ، نیاز است که استخوان کافی در فک بالا وجود داشته باشد . در مواقعی که استخوان کافی به هر دلیل وجود ندارد ، از درمان های سینوس لیفت استفاده می شود تا این کمبود جبران شود .

در کلینیک دکتر نیک زاد ، درمان های سینوس لیفت با تزریق مواد ( نظیر پودر استخوان ) درجه یک انجام می شود . چنانکه دندانپزشک نیک زاد می گوید ، کاربست مواد مصرفی درجه یک ، حصول نتیجه بهتر و رضایت بیمار را در پی دارد . کاهش حجم استخوان در فک بالا ، معمولاً به دلیل غیبت طولانی مدت دندان ها رخ می دهد . ما بیشتر در افرادی که پا به سن گذاشته اند با این پدیده مواجه هستیم .

روش های انجام ایمپلنت به جز ایمپلنت معمول و رایج ، در بخش درمان های سینوس لیفت بر دو نوع است :

1 – ایمپلنت دندان با روش سینوس لیفت بسته

2 – ایمپلنت دندان به روش سینوس لیفت باز

ایمپلنت با روش سینوس لیفت بسته :

اگر مقدار استخوان لازم کمتر از 2 میلیمتر باشد ، روش سینوس لیفت بسته مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش ، دندان با دریل تا زیر سینوس سوراخ می شود و سپس با تزریق پودر استخوان ، کمبود استخوان جبران شده و فضا برای انجام ایمپلنت آماده می شود . باید در این مورد ، دندانپزشک مراقب باشد تا ابزار و تجهیزات دندانپزشکی به سینوس برخورد نکند و سبب پارگی آن نشود چرا که ممکن است عفونت را در پی داشته باشد .

 

مزایای ایمپلنت با روش سینوس لیفت بسته عبارتند از :

· انجام عمل در محدوده کم

· نیاز کمتر به مراقبت های پس از عمل

· به صرفه تر بودن

· زمان کمتر

معایب ایمپلنت با روش سینوس لیفت بسته :

· محدود بودن تعداد دندان ها ( فقط یک دندان )

· غیر قابل پیش بینی بودن

 

ایمپلنت با روش سینوس لیفت باز :

دندانپزشکان برای مجاب شدن به کاربست این روش ، نیاز به وجود حد اقل 5 سانتیمتر استخوان دارند . در این روش دندانپزشکی ، دندانپزشک سینوس را به سمت بالا منتقل می کند و موضع را با پودر مناسب پر می کند و یک لایه غشای محافظ هم روی آن می گیرد . در این مواقع هم می توان در لحظه ایمپلنت را انجام داد و هم میتوان این فرایند را حسب مورد با وقفه دو الی سه ماهه مواجه کرد تا ثبات ایمپلنت بیشتر شود .

 

مزایای ایمپلنت با روش سینوس لیفت باز :

· امکان سنجش میزان موفقیت پیش از انجام

· ایجاد ارتفاع مناسب برای استخوان ، بدون محدودیت خاص

 

کاشت ایمپلنت با تاخیر پس از مرحله سینوس لیفت باز :

پزشکان در مواقعی که کیفیت استخوان سینوس مناسب نیست و یا حجم آن کم است ، از روش تاخیری کاشت ایمپلنت استفاده می کنند . زمان مورد نیاز برای کاشت ایمپلنت تاخیری بین 6 تا 10 ماه است ؛ دلیل ایجاد این فاصله زمانی این است که استخوان قابلیت پذیرش و اجرای ایمپلنت را پیدا کند .

 

عوارض ایمپلنت سینوس لیفت پس از جراحی :

مانند سایر جراحی ها ، این روش هم دارای درد و التهاب احتمالی است که مصرف آنتی بیوتیک تجویز می شود . بابت عفونت ، تورم و خونریزی پس از ایمپلنت نباید نگران بود .